Jak możemy czuć się po zażyciu marihuany?

Skutki działania więcej niż 113 kannabinoidów obecnych w konopi są w dużej mierze nieznane, ale najsilniejszym czynnikiem o działaniu psychoaktywnym zidentyfikowanym do tej pory jest THC. Kiedy ktoś pali konopie, THC szybko wchłania się do krwiobiegu, docierając do mózgu w ciągu kilku minut. Ciało absorbuje THC wolniej, gdy jest spożywane, opóźniając początek działania przez okres do 2 godzin i wydłużając czas trwania efektu. THC i inne kanabinoidy w marihuanie są podobne do kannabinoidów wytwarzanych przez organizm. Te naturalne kanabinoidy działają jak neuroprzekaźniki, które wysyłają wiadomości chemiczne między komórkami nerwowymi (neuronami) w całym układzie nerwowym. Neurotransmitery wpływają na obszary mózgu zaangażowane w pamięć, myślenie, koncentrację, ruch, koordynację, percepcję sensoryczną i czasową oraz przyjemność. Receptory reagujące na te kanabinoidy reagują także na THC, co może zmienić i zakłócać prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Wykazano, że THC wpływa na hipokamp i korę przedczołową – obszary mózgu, które kontrolują tworzenie pamięci i uwagę. THC zakłóca również funkcję zwojów móżdżku i zwoju podstawowego, co wpływa niekorzystnie na równowagę, postawę, koordynację i czas reakcji, co może stanowić zagrożenie dla osoby używającej marihuany do prowadzenia samochodu, obsługiwania ciężkich maszyn lub uprawiania sportu.

THC stymuluje także pewne receptory kannabinoidowe, które zwiększają uwalnianie dopaminy, neuroprzekaźnika związanego z poczuciem przyjemności. Ten efekt, powszechny w przypadku wielu leków o niewłaściwym użyciu (w tym heroiny, kokainy, amfetaminy i nikotyny) może stanowić podstawę jego właściwości wzmacniających i ich wykorzystania rekreacyjnego. Efekt jest odwracany przez nalokson, co sugeruje związek opioidowy.

Ludzie korzystają z marihuany, aby osiągnąć poczucie emocji (wysoka), zawroty głowy i relaksu. Marihuana wywołuje także zmiany percepcji sensorycznej; Kolory mogą wydawać się jaśniejsze, muzyka bardziej żywa i emocje głębsze.

Kiedy konopie konsumowane są w celach rekreacyjnych, możliwe są następujące efekty:

  • Zmiana postrzegania – marihuana może mieć niewielkie efekty halucynogenne, co sprawia, że użytkownicy widzą rzeczywistość w sposób zniekształcony
  • Zmiana nastroju – niektórzy mogą poczuć euforię, stają się bardziej animowani, inni wchodzą w stan relaksu
  • Przyspieszone tętno
  • Zmniejszenie ciśnienia krwi
  • Ubytek koncentracji i pamięci
  • Zmniejszenie koordynacji psychomotorycznej
  • Nudności (pomimo tego, że marihuana może leczyć objawy nudności)
  • Wzrost apetytu
  • Szybsze oddychanie

W zależności od długości i ilości używania, marihuana nadal może być wykryta w moczu przez kilka miesięcy po jej ostatnim użyciu.

© 2018 | World of seeds | ALL RIGHTS RESERVED